.

22,00 €
73,50 €
Per CRF 150R   dal 2007 al 2009
Made in Taiwan, lavorazione cnc, in ergal, bellissime e solide.Adatte per Honda :CR125 e CR250 dal 2002 al 2009CRF150R dal 2007 al 2009CRF250 dal 2004 al 2011CRF450 dal 2002 al 2011